Tại Sao Nên Sử Dụng Công Nghệ VOIP

  • Mở rộng không giới hạn máy nhánh
  • Liên kết  các chi nhanh gọi nội bộ miễn phí
  • Không giới hạn cuộc gọi ra 
  • kết hợp các phần mềm thức ba dễ dàng
  • Quản Lý dễ dàng từ xa qua giao diện web, clould…
Xem thêm

Đối Tác Thương Hiệu

logo panasonic
logo grandstream
logo yeastar
logo yealink
logo symway
logo zycoo