Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP Fanvil X1S

  • Đầu tiên ta gắn điện và mạng cấp cho điện thoại – sau đó ta đang nhập trên điện thoại xem địa chỉ IP của thiết bị
  • Sau khi có được ip thiết bị ta tiến hành như sau :
  • User : adminPassword :admin
huong dan dang nhap dein thoai ip fanvil
huong dan dang nhap dein thoai ip fanvil