Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính cước tổng đài ip grandstream

Hướng dẫn sử dụng phần mện tính cước

B1- Đăng nhập hệ thống  ) user : ketoan – pass:123456

Thay đổi tên nhân viên theo code ( dành cho user admin)

Vào danh mục trên chọn sửa sâu đó sửa tên theo  tương ứng code

B3- xem báo cáo cước gọi

Và sau khi điền thông tin đầy đủ chúng ta sẽ có file báo cáo tương tự như sau