Lắp đặt tổng đài nội bộ khách sạn Tại Đồng Nai

 An Ninh Toàn Cầu hoàn thành hạng mục điện nhẹ : camera quan sát- tổng đài điện thoại, mạng cho khách sạn tại Đồng Nai

Hình ảnh lắp đặt tại công trình

lắp đặt tổng đài nội bộ
tủ trung tâm camera, tổng đài mạng
Hình ảnh camera khách sạn
điện thoại dành cho các phòng khách sạn
lắp đặt tổng đài nội bộ